AOW’er in dienst houden: dit zijn de voordelen

Doorwerken na de AOW-leeftijd is in Nederland niet meer weg te denken. Voor zowel werkgever als AOW’er kleven er heel wat voordelen aan. Als de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd op 1 januari 2016 ingaat is doorwerken nog aantrekkelijker.

AOW’ers werken niet altijd uit financiële overwegingen door, maar omdat zij er nog toe in staat zijn en het fijn vinden onder de mensen te zijn. De praktijk wijst uit dat AOW’ers doorwerken ervaren als ‘erbij horen’ en ‘zonder werk geen weekend- en vakantiegevoel’. Werkgevers houden AOW’ers vast of halen ze binnen om gebruik te kunnen maken van hun ervaring.

Niet duur

  • Zowel de werkgever als de doorwerker hoeven geen premie werknemersverzekeringen af te dragen.
  • De AOW’er hoeft geen premie AOW meer te betalen.
  • De werkgever hoeft geen WW-premie meer te betalen.

Geen transitievergoeding

  • De Wet werk en zekerheid regelt al dat werkgevers geen ontslagvergunning nodig hebben en zij AOW’ers geen transitievergoeding hoeven te geven bij ontslag.
  • De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd, die nog door de Eerste Kamer moet worden aangenomen, bevat een beperking van de doorbetaling bij ziekte tot dertien weken in plaats van twee jaar.
  • Werkgevers kunnen maximaal zes opeenvolgende contracten of vier jaar tijdelijk werk aanbieden.

Ontslag en ziekte

  • Werkgevers kunnen werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd makkelijk ontslaan als er een aantal personeelsleden uit moeten. Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, geldt dat ze altijd als eerste mogen worden ontslagen.
  • Als de nieuwe Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd is ingegaan, gelden er maatregelen die de loondoorbetalingsplicht beperken, er bij ziekte eerder kan worden opgezegd, de re-integratieplicht beperkter is en er geldt een kortere hersteltermijn bij ziekte die de werkgever in acht moet nemen.

Bron: HR Praktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *