Aangepaste werk- en rusttijden bij zwangerschap

De werkgever moet naast het recht op kolven of borstvoeding geven ook nog rekening houden met een aantal andere zaken. Zo bepaalt de Arbeidstijdenwet dat werkneemsters recht hebben op aangepaste werk- en rusttijden.

werktijden, zwangerschap, hr, payroll

De werkneemster heeft volgens artikel 4.5 van de Arbeidstijdenwet zowel voor als na de bevalling recht op een aanpassing van de arbeids- en rusttijden. Het gaat hierbij om:

  • regelmatige arbeidstijden en rusttijden;
  • maximaal tien uur arbeid per dienst en gemiddeld 45 uren per zestien weken;
  • extra pauzes tot een achtste van de arbeidstijd;
  • vermijden van overwerk of nachtdiensten;
  • de mogelijkheid tot zwangerschapsonderzoek tijdens werktijd.

Recht op doorbetaling loon

Werkneemsters die zwanger zijn (tool), hebben recht op extra pauze van maximaal een achtste van de arbeidstijd als ze dit nodig vinden. Iemand die acht uur per dag werkt, mag dus een uur extra aan pauze opnemen. De werkgever moet de tijd die de zwangere werkneemster besteedt aan een bezoek aan de verloskundige of aan andere zorg in verband met de zwangerschap doorbetalen. Ook de tijd die de werkneemster kwijt is aan kolven of voeden wordt tot de arbeidstijd gerekend.   

Nadere bepalingen in cao

Tijdens je zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling kan de werkgever je niet verplichten om nachtdiensten te draaien. Uitzondering is als je werkgever aannemelijk kan maken dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd. Het kan zijn dat in de cao nadere bepaling staan over werk- en rusttijden tijdens zwangerschap. Zo bepaalt de Cao Ziekenhuizen dat werkneemsters na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk mogen doen en geen onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, consignatie- of aanwezigheidsdiensten meer draaien. Tenzij de werkneemster dit zelf wel wil.

Bron: HR Rendement