Aandachtspunten voor de jaarafsluiting van 2018

JaarafsluitingBij de start van het nieuwe jaar houden ondernemingen zich weer bezig met de jaarafsluiting van het boekjaar 2018. Het jaar afsluiten is een omvangrijk project dat ieder jaar weer de nodige tijd en energie kost. Pas als het boekjaar helemaal compleet is, kan het jaar daadwerkelijk afgesloten worden.

Het proces van een jaarafsluiting kan de dagelijkse werkzaamheden behoorlijk in de weg zitten. Het is dus belangrijk om een planning op te stellen en te zorgen voor duidelijke interne communicatie rond de jaarafsluiting. Andere aandachtspunten voor de jaarafsluiting van 2018 zijn:

  • Controleer of alle verkoopfacturen van het boekjaar ook echt de factuurdatum van dat jaar hebben. Facturen die verstuurd zijn, maar nog niet betaald, horen bij de omzet van het afgelopen boekjaar.
  • Controleer of alle inkoopfacturen verwerkt zijn, ook hiervoor telt de factuurdatum en niet de betaaldatum.
  • Een bijgewerkte voorraadlijst is van belang om de financiële waarde van de voorraad vast te stellen.
  • Check de bank- en kassaldi en zorg dat de boekhouding sluitend is.
  • Bekijk altijd de controle van de laatste jaarrekening (tool) en de correcties die het vorige boekjaar nodig waren.
  • Houd rekening met aftrekposten waar uw onderneming voor in aanmerking komt.

Vergeet de BTW-suppletie niet

Vergeet bij de bovenstaande werkzaamheden de bewaartermijnen (tools) voor de administratie niet! Een ander aandachtspunt is de uiteindelijke BTW-berekening. Deze calculatie vindt pas plaats op het moment dat de jaarrekening wordt opgemaakt. Als tijdens deze opmaak blijkt dat er te veel of te weinig BTW is afgedragen dan moet dit met een suppletieaangifte gecorrigeerd worden. Dit moeten ondernemers doen met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ van de Belastingdienst. Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken over de aanlevering van documenten bij de accountant om in aanmerking te komen voor een goedkeurende accountantsverklaring.

Bron: Rendement