(E)-HRM

Voor het digitaliseren en optimaliseren van uw HR- en Payroll processen heeft Korento (senior) E-HRM consultants in dienst. Wij ondersteunen u in het gehele project door eerst de huidige processen te analyseren. Naar aanleiding van deze analyse geven we advies hoe deze processen te optimaliseren zijn en vertalen we dit naar een digitale inrichting. Dit betekent een grote verandering binnen uw organisatie. Deze verandering wordt door ons begeleid door middel van het geven van trainingen en workshops. Om dit alles te bewerkstelligen is het van belang alle betrokken partijen (onder andere uw salarisadministrateur, HR-adviseur, ICT-er, managers en medewerkers) tijdig te betrekken en helder te communiceren binnen de organisatie.

De meest voorkomende E-HRM processen zijn voor medewerkers het digitaal inzien van de salarisstrook en jaaropgaaf, het indienen van declaraties en het doorgeven van wijzigingen. Managers kunnen onder andere digitaal verlofaanvragen en declaraties goedkeuren, mutaties voor medewerkers indienen en ziekmeldingen verwerken. HR heeft inzicht in alle digitale personeelsdossiers en kunnen vanuit een mutatieproces brieven genereren.

Deel deze pagina: