Controle jaarrekeningen

De wet schrijft voor dat sommige ondernemingen verplicht zijn een accountant de jaarrekening te laten controleren. Accountants die deze wettelijke controle mogen uitvoeren, moeten een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben. Hiermee waarborgt de AFM de kwaliteit van de audits.

Voor bedrijven die vanuit de Belastingdienst controleplichtig zijn moet er een accountantsverklaring bij de jaarrekening komen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een onderneming controleplichtig is als het, in twee opeenvolgende boekjaren aan twee van de drie volgende voorwaarden voldoet:

  • De onderneming heeft een omzet van > 8,8 miljoen euro.
  • De onderneming heeft een balanstotaal van > 4,4 miljoen euro.
  • De onderneming heeft > 50 werknemers in dienst.

Onze zuster BV, Boschland accountants en adviseurs, beschikt over deze controle vergunning en maakt daarnaast ook deel uit van de stichting Audit Only. Aan het door hun geleverde werk worden hoge kwaliteitseisen gesteld die altijd gehaald worden.

Uiteraard moet de jaarrekening kloppen en wordt deze met de grootste zorg samengesteld.

Wilt u meer weten over de controle jaarrekeningen? Of heeft u een vraag over de mogelijkheden? Neem contact op via ons algemene telefoonnummer 026-3898900 of bel rechtstreeks 06-22931374, Marion Westerbeek, directeur.

Deel deze pagina: