Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging is in lijn met de trend van voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,84%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie […]

Einde aan NOW-regelingen, werktijdverkorting keert terug

Het kabinet stopt per 1 oktober met de coronassteun die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis moest helpen. Dit betekent dat de NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Werktijdverkorting keert terug. ‘De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer […]

Onbelaste verhuiskostenvergoeding bij verhuizen voor werk

Als de werkgever dat wil, mag hij een onbelaste vergoeding betalen voor de verhuizing van een werknemer. Dan moet de verhuizing wel in verband zijn met de dienstbetrekking. Heeft de verhuizing niet te maken met de dienstbetrekking maar wil de werkgever toch vergoeden? Dan mag dat nog steeds, maar behoort de vergoeding tot het loon. […]

Hoofdpunten bijtelling fiets van de zaak in 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt een bijtelling van 7 procent voor een fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec. Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, gaat de Belastingdienst ervan uit dat […]

Is dit een stagiair of een werknemer?

Traditioneel zien verloningsbedrijven in september en oktober vaker discussies tussen werkgevers en de belastingdienst. Een populair thema: is iemand nu een stagiair is of een werknemer? Een stagiair is een stagiair als de werkgever bijdraagt aan het opleiden van de stagiair en niet meer betaalt dan een onkostenvergoeding. Wat zegt de Belastingdienst daarover? Voor leerlingen […]

Gebruik IKB leidt tot lagere uitkering

Werknemers die gebruik maken van hun individueel keuzebudget (IKB) lopen het risico op een lagere uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het UWV vindt daarom dat de werkgever hiervoor moet waarschuwen. Veel werkgevers maken gebruik van een individueel keuzebudget om een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Met een vast percentage van het loon kan de […]

Vragen naar vakantiebestemming mag, maar antwoorden is niet verplicht

Werknemers zijn niet verplicht aan hun werkgever te vertellen waar ze op vakantie naar toe gaan of waar ze zijn geweest. Werkgevers mogen er naar vragen, maar de werknemer hoeft niet te antwoorden. Komt een werknemer terug uit onbekend gebied of een oranje gebied en weigert hij in thuisquaraintane te gaan? Ook dan mag de […]

Rechten en plichten werknemers bij hittegolf

Er is geen wet die een maximumtemperatuur op de werkplek vaststelt. Werknemers moeten in principe ook bij een hittegolf gewoon op het werk verschijnen. Maar de wet stelt wel dat de temperatuur op de werkplek de gezondheid van de werknemers niet mag schaden. Werknemers die het te warm vinden om te werken, moeten hierover dus […]

Korento klantendag 2019

Vrijdag 21 juni jl. organiseerden wij onze Korento klantendag om onze relaties te bedanken voor de prettige samenwerking. Wij hebben de ochtend geopend in Hotel Papendal om vervolgens te beginnen met een pubquiz. Iedereen was erg fanatiek, maar uiteindelijk kon er maar één team met de prijs aan de haal gaan. Daarna hebben wij een […]

Deze website maakt gebruik van cookies.