Filter op categorieën

Nieuws

Verplicht maximum van twee uur beeldschermwerk vervalt

SchermDe verplichting in het Arbobesluit om beeldschermwerk maximaal twee uur achter elkaar te laten duren is per 1 januari vervallen. Het gewijzigde Arbobesluit bepaalt nu dat beeldschermwerk op gezette tijden wordt afgewisseld door ander werk of een pauze.

De overheid heeft de absolute norm van maximaal twee uur beeldschermwerk afgeschaft omdat deze niet meer pas bij de huidige manier van werken met verschillende soorten schermen. Werknemers werken vaak met een desktopcomputer, maar ook met een tablet, een mobiele telefoon of een laptop. Zij werken hierbij niet altijd aan een bureau, en de werktijd is niet altijd van negen tot vijf uur.

Afwisseling blijft het devies voor beeldschermwerk

Beeldschermwerk brengt een aantal risico’s met zich mee, zoals oog- en stressklachten. Ook lopen werknemers door beeldschermwerk de kans om klachten aan armen, schouders en nek te ontwikkelen. De laatste jaren is ook duidelijk geworden wat de risico’s zijn van langdurig zitten, wat beeldschermwerk in de regel met zich meebrengt. Om deze risico’s te beperken, blijft het nodig om beeldscherm af te wisselen met ander werk of een pauze. TNO heeft de Checklist ‘Beter achter je schermen’ ontwikkeld om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij de inrichting van de werkplek.

Werknemers moeten in beweging komen

Werknemers die beeldschermwerk doen, zitten vaak langdurig aan hun bureau. Het gebruik van een zit-stabureau kan een oplossing zijn voor de negatieve gevolgen van langdurig zitten. Hier is echter wel goede voorlichting bij nodig. Ook langdurig staan kan klachten met zich meebrengen. Het gaat er vooral om dat werknemers regelmatig in beweging komen en niet te lang in één houding zitten of staan. Zo adviseren deskundigen om niet langer dan een uur achter een zit-stabureau te staan.

Bron: Rendement HR

Deel deze pagina:

Gezonde voornemens van werknemers ondersteunen

sportenAls werknemers een gezond leven leiden, zullen zij minder vaak verzuimen en minder zorg nodig hebben. Helaas houden veel werknemers hun goede voornemens niet vol. De werkgever kan hier echter een belangrijke rol in spelen.

Aan het begin van het nieuwe jaar beginnen veel werknemers met hun goede voornemens. Beter eten en meer sporten zijn daarvan de populairste. Goede voornemers hebben niet alleen voor de werknemer zelf veel voordelen, maar ook voor de werkgever. Als een werknemer meer gaat sporten en gezonder gaat eten, zal hij immers een gezonder leven gaan leiden. Dit zorgt ervoor dat hij gelukkiger is en minder verzuimt.

Een gezonde leefstijl stimuleren

Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat werknemers hun goede voornemens lang volhouden. Hieronder volgen een aantal manieren waarop werkgevers hun werknemers kunnen helpen. Allereerst helpt het om werknemers de juiste tools te bieden. Om te voorkomen dat werknemers geen tijd hebben om te gaan sporten, kunnen werkgevers flexibele werktijden hanteren die werknemers de tijd en de ruimte geven voor zogenoemde ‘selfcare’. Ook kunnen werkgevers ervoor kiezen om de fitness van werknemers te verzorgenDaarnaast kunnen werkgevers een gezonde lunch aanbieden aan hun werknemers.

Samen sporten zorgt voor motivatie

Wat werknemers ook kan stimuleren om hun gezondere leefstijl vol te houden, is het aanstellen van een rolmodel om het gedrag van werknemers positief te beïnvloeden. Een werknemer met een passie voor gezond leven kan die passie overbrengen op zijn collega’s.
Stimuleer werknemers ook om samen te sporten. Veel werknemers zijn namelijk veel gemotiveerder om te sporten als zij dit met één of meer collega’s doen.

Laat werknemers hun voorkeursactiviteit kiezen

Ten slotte is het belangrijk om niet één vaste bijdrage te leveren als werkgever. Investeer in individuele voorkeuren en behoeftes van werknemers. Als een werkgever verschillende activiteiten aanbiedt, kunnen werknemers een activiteit kiezen die hun voorkeur heeft.

Bron: Rendement

Deel deze pagina:

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto’s nog steeds stimuleren. Daarom gelden er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?

Kamervragen

In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Snel laten berekenen dat het fiscale voordeel van een Tesla met een cataloguswaarde van bijna € 130.000 in vijf jaar tijd oploopt tot zo’n € 70.000. Daarbij is nog gerekend met de geldende bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde. Hier komt echter in 2019 verandering in.

Voordeel minder in 2019

De bijtelling wordt volgend jaar voor nieuwe elektrische auto’s namelijk 22%, voor zover een dergelijke auto een hogere cataloguswaarde heeft dan € 50.000. Tot € 50.000 blijft de bijtelling gewoon 4%. Alleen over het meerdere moet 22% worden bijgeteld. Voor de betreffende Tesla gaat de bijtelling dus met bijna € 14.400 omhoog. Afhankelijk van het belastingtarief kost dit volgend jaar dus maximaal € 7.452 aan extra belasting. Voor elektrische auto’s die meer dan 60 volle maanden geleden op kenteken zijn gezet, bedraagt de bijtelling 7% over de eerste € 50.000 cataloguswaarde en 25% over het meerdere.

Extra voordelen

Een ander voordeel is dat voor elektrische auto’s geen BPM betaald hoeft te worden. Ook is er geen wegenbelasting verschuldigd. In 2018 kan bovendien ook nog 36% milieu-investeringsaftrek worden verkregen voor een cataloguswaarde tot € 50.000. Of deze milieu-investeringsaftrek ook in 2019 nog van toepassing is, zal blijken uit de milieulijst 2019 die vlak voor het einde van dit jaar zal worden gepubliceerd.

Voordeel € 67.000

Alles bij elkaar is volgens de berekeningen van de staatssecretaris het voordeel van een Tesla ten opzichte van een vergelijkbare benzineauto ongeveer € 67.000 en in vergelijking met een dieselauto zo’n € 73.000 in vijf jaar tijd. Per jaar dus € 13.400 respectievelijk € 14.600. Dit wordt vanaf volgend jaar dus maximaal € 7.452 minder. Voor bestaande elektrische auto’s die nog korter dan 60 volle maanden op kenteken staan, blijft de huidige bijtelling (4% over de gehele cataloguswaarde) wel van kracht totdat 60 volle maanden zijn verstreken.

Waterstof en zonne-energie

De wijziging dat de hoge bijtelling wel telt voor de cataloguswaarde boven € 50.000 geldt weer niet voor auto’s op waterstof. Die auto’s krijgen vanaf 2019 een bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde. De reden is dat de overheid die techniek een extra steuntje in de rug wil geven. Onlangs heeft het kabinet tevens aangegeven na te denken over een soortgelijke uitzondering voor auto’s die volledig op zonne-energie rijden. De uitkomst zal waarschijnlijk medio 2019 openbaar worden, met mogelijk ook de plannen met de autobelastingen vanaf 2021.

Bron: Boschland

Deel deze pagina:

Aandachtspunten voor de jaarafsluiting van 2018

JaarafsluitingBij de start van het nieuwe jaar houden ondernemingen zich weer bezig met de jaarafsluiting van het boekjaar 2018. Het jaar afsluiten is een omvangrijk project dat ieder jaar weer de nodige tijd en energie kost. Pas als het boekjaar helemaal compleet is, kan het jaar daadwerkelijk afgesloten worden.

Het proces van een jaarafsluiting kan de dagelijkse werkzaamheden behoorlijk in de weg zitten. Het is dus belangrijk om een planning op te stellen en te zorgen voor duidelijke interne communicatie rond de jaarafsluiting. Andere aandachtspunten voor de jaarafsluiting van 2018 zijn:

  • Controleer of alle verkoopfacturen van het boekjaar ook echt de factuurdatum van dat jaar hebben. Facturen die verstuurd zijn, maar nog niet betaald, horen bij de omzet van het afgelopen boekjaar.
  • Controleer of alle inkoopfacturen verwerkt zijn, ook hiervoor telt de factuurdatum en niet de betaaldatum.
  • Een bijgewerkte voorraadlijst is van belang om de financiële waarde van de voorraad vast te stellen.
  • Check de bank- en kassaldi en zorg dat de boekhouding sluitend is.
  • Bekijk altijd de controle van de laatste jaarrekening (tool) en de correcties die het vorige boekjaar nodig waren.
  • Houd rekening met aftrekposten waar uw onderneming voor in aanmerking komt.

Vergeet de BTW-suppletie niet

Vergeet bij de bovenstaande werkzaamheden de bewaartermijnen (tools) voor de administratie niet! Een ander aandachtspunt is de uiteindelijke BTW-berekening. Deze calculatie vindt pas plaats op het moment dat de jaarrekening wordt opgemaakt. Als tijdens deze opmaak blijkt dat er te veel of te weinig BTW is afgedragen dan moet dit met een suppletieaangifte gecorrigeerd worden. Dit moeten ondernemers doen met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ van de Belastingdienst. Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken over de aanlevering van documenten bij de accountant om in aanmerking te komen voor een goedkeurende accountantsverklaring.

Bron: Rendement

Deel deze pagina:

Korento feliciteert haar klant en provider T-Mobile met de fusie met Tele2

PartyDe Europese Commissie heeft gister de fusie tussen T-Mobile en Tele2 in Nederland goedgekeurd. Daarmee bevestigt de Europese Commissie dat het gunstig is voor de Nederlandse mobiele én vaste telefoniemarkt als T-Mobile en Tele2 samen verder gaan als één daadkrachtig bedrijf. Vanaf januari 2019 zullen zij als één bedrijf verder gaan, T-Mobile staat in de startblokken om hier vorm aan te geven.

Korento en T-Mobile
Korento ondersteunt T-Mobile bij diverse HR ICT-activiteiten.

Wil je meer lezen over de fusie tussen T-Mobile en Tele 2? Klik dan hier.

Deel deze pagina: